Home เส้นทางวิ่ง สมัครเข้าร่วม กติกา ราชบุรี ดาวน์โหลด Thai Run ติดต่อสอบถามกิจกรรมมีวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563
ณ สนามบินโพธาราม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาเขตราชบุรี ตั้งอยู่ที่ ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
GPS 13.6701203, 99.7319554
การแข่งขันในปีนี้แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ มินิมาราธอน (Mini maratron) 10 กิโลเมตร และ ฟันรัน (Fun run) 5 กิโลเมตร
เปิดประสบการณ์ในการวิ่งบนสนามบินโพธาราม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (วิทยาเขตราชบุรี) ในบรรยากาศสบายๆ ที่ล้อมรอบไปด้วยทุ่งดอกปอเทือง และธรรมชาติอันสวยงาม รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้สาธารณะกุศลและทุนการศึกษาของเยาวชนในท้องถิ่น ดีต่อสุขภาพและจิตใจ ต้องไป “STC Air Field Run 2020”
1. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพ
2. เพื่อเป็นกิจกรรมวัตถุประสงค์สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Thailand Sports Tourism ตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้กีฬาวิ่งเป็นสื่อ 3. รายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กองทุนพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่สนามบินโพธารามและทุนการศึกษาของเยาวชนในท้องถิ่น


วันที่วิ่ง
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563

สถานที่วิ่ง
ท่าอากาศยานโพธาราม (Photharam Airport)
21/1 หมู่ 11 Thamsen, Photharam District, Ratchaburi 70102
02 878 5000, แผนที่

ระยะวิ่งและค่าสมัคร
1. มินิมาราธอน (Mini marathon) 10 กิโลเมตร 500 บาท ปล่อยตัว 06.00 น.
2. ฟันรัน (Fun run) 5 กิโลเมตร 400 บาท ปล่อยตัว 06.30 น.
3.VIP (สามารถวิ่งระยะใดก็ได้) 900 บาท

สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับ
เหรียญรางวัล (สำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัย) เสื้อวิ่ง หมายเลขวิ่ง (BIB) รวมถึง อาหารและเครื่องดื่มหลังการแข่งขัน

รางวัลและการแข่งขัน
ระยะวิ่งฟันรัน 5 กิโลเมตรไม่มีแข่งขัน
มีแข่งขันที่ระยะ 10 กิโลเมตร จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 3 รางวัล แบ่งเป็นชาย / หญิง รวม 30 รางวัล (โล่ห์รางวัล)
  - ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร
  - รุ่นอายุตํ่ากว่า 20 ปี
  - รุ่นอายุ 20 – 29 ปี
  - รุ่นอายุ 30 – 39 ปี
  - รุ่นอายุ 40 – 49 ปี
  - รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป